Vi ser ett särskilt värde i att träffa allihop – oavsett ålder, kön, bakgrund eller intressen. Platserna där det sker i vårt övriga samhälle blir tyvärr allt mer sällsynta. Där vill vi vara en positiv motkraft.

Gudstjänster

  • Söndagar

Gudstjänsten, varje söndag kl 11.00, är veckans höjdpunkt för många i vår församling. Vi får, som ordet säger, ”göra tjänst” inför Gud, genom att tillbe och lovsjunga honom. Sången och musiken kan ha olika karaktär, men är oftast lättillgänglig.

Vi lyssnar till predikan, som förklarar Bibelns ord, men tillämpar den också på våra vardagliga frågor och livssituationer. Men framför allt möts vi till gudstjänst därför att Jesus har lovat att vara närvarande när vi samlas i hans namn.

Det finns alltså en dimension i gudstjänsten som går utöver det som kan förklaras och enkelt beskrivas. Därför tror vi också att vi kan få svar på våra böner och att det är möjligt att möta Gud på ett förvandlande sätt, mitt i en ”vanlig gudstjänst”.

För aktuella gudstjänster, titta i vår kalender eller på Youtube.

Bönesamlingar

  • Lördagar
  • Tisdagar

Vid olika tillfällen under veckan samlas vi för att be tillsammans. Vi ber för varandra, församlingen och för vår stad. Bönen är en viktig del av allt som händer i Pingstkyrkan.

Under terminerna brukar vi ses vid följande tillfällen, men titta i Kalendern vad som gäller aktuell vecka:

Tisdagar kl 18.30
Lördagar kl 18.00-19.00

Hemgrupper

  • Smågrupper

Vi vill ständigt bygga djupare relationer, där vi utmanar varandra att följa Jesus. Därför står Pingstkyrkans hemgruppsarbete under ständig tillväxt. Idag finns det ett stort antal hemgrupper i alla åldrar som träffas på olika veckodagar och tidpunkter. Grupperna har stor betydelse för kyrkans liv och gemenskap men allra mest för den enskilda individen.

En hemgrupp består av 10-12 personer som träffas regelbundet för att dela livet; tron och vardagen med dess glädje- och sorgeämnen. De flesta som är med i dag har en positiv bild av hur hemgrupperna fungerar och vad man får och kan dela.

Många grupper har delats en, två och tre gånger och nya hemgruppsledare har avskiljts. Församlingen har som mål att alla som vill komma med i en hemgrupp ska få plats, även om det ibland kan ta lite tid.

Hemgruppsarbetet är en viktig del och satsning i kyrkans arbete och en central arbetsgrupp arbetar med underhåll, coachning och vidareutveckling.

Afrikanska gruppen

  • Lördagar

I församlingen finns en grupp från olika afrikanska länder som möts till bön och gemenskap på lördagar kl 14.00.

Gudstjänst